Spiritussejlads – Få styr på reglerne her

Spiritussejlads

Lad os starte med at understrege, at vi på ingen måde kan opfordre til spiritussejlads. Det kan være rigtig farligt, og have store konsekvenser. 

Er alle både omfattet af en promillegrænse?

Nej, det er ikke alle både der er omfattet af en promillegrænse. Kort sagt, kan det siges, at hvis båden kræver et certifikat, er du underlagt samme promillegrænse som i bil – nemlig 0,5‰. Har du en båd der ikke kræver certifikat, er der ikke nogen officiel promillegrænse. Men du kan alligevel dømmes for spiritussejlads, hvis du ikke er i stand til at føre fartøjet på forsvarlig vis. I praksis, vil det dog ofte kræve, at man har lavet en skade. F.eks. er en sejler fra Silkeborg i 2019 frikendt for spiritussejlads, selvom han havde en promille på 2,07‰. Dommeren i sagen konkluderede at:

den 53-årige mand ikke overtrådte loven, fordi han førte båden på “fuldt betryggende vis” – trods den høje promille.

Kilde: Jyllands Posten

Hvordan præciseres lovgivningen, ifht. den manglende promillegrænse, i fartøjer, der ikke kræver certifikat?

Herom skriver søfartsstyrelsen således:

Du må ikke sejle i en tilstand, hvor du er så påvirket af alkohol eller andre rusmidler, at du er ude af stand til på fuldt betryggende måde at udføre dine opgaver af væsentlig betydning for sikkerheden.

Din promille vil i den forbindelse indgå med meget betydelig vægt, men det vil i alle tilfælde komme an på en konkret vurdering, om du har kunnet udføre dine opgaver på fuldt betryggende måde.

Kilde: soefartsstyrelsen.dk 

 

Hvad er reglerne for spiritus, når jeg ligger i havn eller for anker?

Ligger du for anker (på en beskyttet ankerplads) eller i havn, er reglerne om promillegrænse på 0,5‰ ikke gældende. Dog skal du være obs. på, for anker, at den generelle spiritusbestemmelse stadig gælder. Du skal stadig være i stand til at opretholde sikkerheden ombord. 

Hvad er bøden for spiritussejlads?

Bøden er indkomstafhængig. Bødens størrelse, beregnes ud fra promillens størrelse x nettoindtægt (din løn efter skat). Så for eksemplets skyld – bliver du dømt for spiritussejlads, og din promille bliver udmålt til 1,1 og din indtægt – efter skat, er på 20.000,- vil bøden være på 22.000,-

Der er fastsat en minimumsbøde på kr. 1500,-, så du slipper ikke, selvom du evt. ikke har indtægt.

Derudover, kan du ligesom du kan miste kørekortet til bil, ved spirituskørsel, også miste dine certifikater. Dog mister du ikke kørekortet til bil, såfremt du bliver dømt for spiritussejlads.